โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปี 2565

สำนักปลัดอบต.สารภี ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามาบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ในวันที่ 15 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี และป่าสาธารณะ ม.2 ต.สารภี โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนักเรียนโรงเรียนบ้านสารภี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อัพเดทเมื่อ : 17-05-2022 14:46:25


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology